W ramach usług księgowych prowadzimy:

Księgowość

W ramach prowadzonych usług księgowych prowadzimy:

 • Księgi Rachunkowe
 • Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany

W naszym biurze księgowym wszelkie ewidencje prowadzone są na podstawie dokumentacji dostarczanej przez Klienta. Organizujemy księgowość oraz pomagamy w tworzeniu zakładowego planu kont.

Usługi wykonywane w ramach prowadzonej księgowości:

 • miesięczne lub kwartalne kalkulacje, na podstawie których obliczany jest podatek dochodowy
 • miesięczne lub kwartalne rejestry dokumentów, na podstawie których sporządzane są deklaracje VAT-UE, VAT-27 oraz VAT-7. Dokumenty dostarczane są do odpowiednich organów podatkowych w wymaganych terminach w sposób zgodny z życzeniem Klienta (wysyłka elektroniczna, wysyłka pocztą, dostarczane osobiście). Wraz z deklaracjami VAT wysyłane są pliki JPK w wersji elektronicznej
 • roczne sprawozdania finansowe zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994r. oraz zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z naliczeniami amortyzacji

Obsługa płacowa

Poza finansami i rachunkowością zajmujemy się również obsługą płacową firm. W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące usługi:

 • sporządzanie list płac dla pracowników oraz zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych
 • sporządzanie deklaracji o dochodach
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i raportów
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych nowego zatrudnionego
 • sporządzanie na koniec roku obrachunkowego deklaracji PIT-11, PIT-40 oraz wykonywanie całorocznego obliczenia podatku od wynagrodzeń (PIT-4R)

Obsługa kadrowa

Obsługa księgowa to nie wszystko, co możemy zaproponować. Na życzenie Klienta prowadzimy również kadry jego pracowników.

W ramach prowadzonych kadr wykonujemy:

 • sporządzanie umów o pracę, dzieło i zlecenie
 • prowadzenie teczek osobowych
 • sporządzanie świadectw pracy oraz wypowiedzeń umów o pracę
 • prowadzenie ewidencji urlopowej
 • sporządzanie deklaracji PFRON

W ramach wykonywanych usług wykonujemy także sprawozdania do GUS oraz pomagamy w wypełnieniu wszelkich dokumentów bankowych i leasingowych. Prowadzimy również korespondencje z Urzędami w imieniu Klienta, a także reprezentujemy Klienta przed organami podatkowymi w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

Badanie sprawozdań finansowych

W sprawie badań sprawozdań finansowych prosimy o kontakt do Pana Jerzego Lachuta nr tel. +48 608 595 758

Biegli S&S - Biuro usług księgowych i badania bilansów
Joanna Gadomska

ul. Grabiszyńska 163
53-437 Wrocław