Blog

Cover Image

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Podatki nie kojarzą się nam dobrze. Traktujemy je raczej jako przykry obowiązek niż coś, co nas cieszy. Jednak prowadzenie własnej firmy wiąże się nierozerwalnie z koniecznością płacenia podatków - czy to się komuś podoba, czy nie.

Warto jednak dobrze zrozumieć czym one są, zamiast od razu je krytykować. W końcu to właśnie na podatkach opiera się w głównej mierze budżet państwa i z nich pokrywane są państwowe wydatki. Stymulują gospodarkę i mają ogromny wpływ na aspekt ekonomiczny dla nas wszystkich. Do tego mają jedną zasadniczą zaletę - są sprawiedliwe. Dosięgają każdego. Niezależnie od tego, jaki rodzaj działalności ktoś prowadzi, to od podatków po prostu nie ucieknie. Zatem jakie podatki musi płacić każdy przedsiębiorca?

ZUS

Składka ZUS nie jest oczywiście podatkiem. Jest to obowiązkowa składka płacona przez przedsiębiorców i pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale skoro każdy musi je opłacać, to powinniśmy o nich wspomnieć, bo także co miesiąc obciążają budżet przedsiębiorcy. Jednak obciążenia te nie są jednakowe dla wszystkich. Początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Z takiej specjalnej opcji „młody” przedsiębiorca może korzystać przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od daty rozpoczęcia działalności, oczywiście pod warunkiem, że spełnia ściśle określone warunki.

Podatek dochodowy

Zakładając firmę, liczymy na zarobek. To oczywiste. Pamiętać musimy jednak o tym, że jeśli w firmie pojawia się przychód, to razem z nim pojawia się obowiązek płacenia podatku dochodowego. Możemy powiedzieć, że jest to wręcz najważniejszy podatek każdej osoby prowadzącej swój biznes. Wpływ na jego wysokość ma forma opodatkowania zadeklarowana na samym początku rejestrowania firmy. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawiają się różne formy opodatkowania, dlatego przedsiębiorca może się zdecydować na takie formy jak: skala podatkowa (18% i 32%), podatek liniowy (19%), ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa. Wymienione tu formy podatkowe różnią się przede wszystkim sposobem obliczania podatku. W dwóch pierwszych, czyli ogólnych formach opodatkowania – skali i podatku liniowym - podatek jest obliczany na podstawie dochodu i określa się go stawką procentową. Natomiast podatek w formie zryczałtowanej zależy wyłącznie od przychodu i obowiązującej stawki ryczałtu. Przy karcie podatkowej nie ma obliczania od dochodu ani przychodu, a opłaca się wyłącznie ustalaną odgórnie stawkę podatku na konkretny rok.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Drugim podatkiem, który dotyczy sporej grupy przedsiębiorców, jest podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług. To podatek obrotowy obciążający tak zwaną wartość dodaną na każdym etapie produkcji i dystrybucji poszczególnych towarów i usług. Stanowi różnicę między VAT-em za sprzedaż towarów a VAT-em zapłaconym przy zakupie towarów. Aktualnie obowiązujące stawki VAT wynoszą 23%, 8% i 5%. Wyróżnia się również tak zwaną preferencyjną stawkę VAT 0%, którą stosuje się po spełnieniu określonych warunków. Właściwą stawkę dla danego biznesu określa się na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. W artykule 43 tejże ustawy można znaleźć także listę towarów i usług, które są zwolnione z podatku VAT w ramach działalności.

Podatek od nieruchomości oraz cywilnoprawny

Istnieją jeszcze inne podatki, które niektórzy przedsiębiorcy muszą płacić. Jednym z nich jest podatek od nieruchomości opłacany przez właścicieli firm posiadających własne nieruchomości. Każdego roku jego wysokość określa odpowiedni organ ustawodawczy. Drugi podatek to podatek od czynności cywilnoprawnych, który dotyczy zawierania umowy z osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Może to być na przykład umowa sprzedaży, darowizny lub pożyczki. Wysokość tego podatku zależy od rodzaju podpisywanej umowy. Jak więc widać ilość podatków, które zobowiązani są płacić przedsiębiorcy, nie jest zastraszająco duża. Nawet osoba, która dopiero zaczyna prowadzić swój biznes, może się łatwo w nich rozeznać i dokładnie poznać swoje obowiązki podatkowe. Może w tym pomóc dobra księgowa, z którą warto nawiązać współpracę.

Wróć

Biegli S&S - Biuro usług księgowych i badania bilansów
Joanna Gadomska

ul. Grabiszyńska 163
53-437 Wrocław

<--