Blog

Cover Image

Jakie są różnice między księgowością a rachunkowością?

W branży finansowej trudno jest nie posługiwać się takimi wyrazami, jak księgowość i rachunkowość, które często traktowane są jako synonimy. Oczywiście wywodzą się one z tej samej grupy, jednakże czy używanie ich zamiennie jest poprawne? Okazuje się, że za tymi słowami wcale nie kryje się to samo znaczenie, choć są one nierozłączne. Rachunkowość jest o wiele szerszym pojęciem, w ramach którego mieści się właśnie księgowość. Można zatem powiedzieć, że księgowość bez rachunkowości nie istnieje, ponieważ jest ona jej elementem. Na czym jednak polegają dokładne różnice między tymi dwoma pojęciami?

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość to bardzo szerokie pojęcie. Jej głównym celem jest konsekwentna i obszerna rejestracja zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w przedsiębiorstwach. Ułatwia to zarządzanie firmą, dzięki dokumentacji, której analiza pozwala podejmować dalsze decyzje. Na rachunkowość składają się następujące części:

  • Księgowa, która zezwala na ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych.
  • Kalkulacyjna, w której skład wchodzi rachunek kosztów.
  • Sprawozdawcza, która monitoruje sytuację finansową.

Dzięki rachunkowości można kontrolować wszystkie zdarzenia, które wpływają na finanse danego przedsiębiorstwa oraz utrzymywać je w ścisłej organizacji. To najogólniej mówiąc: system, który pozwala na zarządzanie majątkiem firmy, co dzięki kontroli wydatków zapewnia stabilność przedsiębiorstwa na rynku i ochronę przed potencjalnym bankructwem. Ocenę tej sytuacji umożliwia działanie z trzech perspektyw: finansowej, zarządczej oraz podatkowej.

Księgowość to wspomniana wcześniej część rachunkowości. Odpowiada za odnotowywanie wszystkich działań gospodarczych, które zachodzą w firmie. Jest to po prostu prowadzenie szczegółowego zapisu o wydatkach, inwestycjach i zyskach przedsiębiorstwa, co jest najbardziej praktycznym elementem rachunkowości. System ten rejestruje nie tylko kwestie pieniężne, ale i ilościowe. Biuro księgowe odpowiedzialne jest zatem za takie czynności, jak:

  • tworzenie rozliczeń podatkowych na podstawie kalkulacji,
  • rejestr dokumentów,
  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
  • deklaracje VAT,
  • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
  • roczne rozliczenia podatkowe PIT i CIT.

Zatem w branży ekonomicznej — rachunkowość i księgowość są od siebie w pełni zależne. Choć nie oznaczają tego samego i nie można ich traktować jako synonimy, księgowość wynika z rachunkowości, której jest bardzo istotną częścią w całym systemie finansowym.

Wróć

Biegli S&S - Biuro usług księgowych i badania bilansów
Joanna Gadomska

ul. Grabiszyńska 163
53-437 Wrocław

<--