Blog

Cover Image

Kto może skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

Rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjonowanego musi zostać zgłoszone do US nie później niż przed zdobyciem pierwszego dochodu lub w dzień przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Jest to forma rozliczenia, jaką mogą przyjąć przedsiębiorstwa indywidualne oraz spółki osobowe.

Wyłączenia

Rozliczenie cechuje się różnorodną procentową stawką podatku, wymusza rozliczenie podatku od przychodu i nie pozwala na odjęcie jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodu. Czy to dobre rozwiązanie także dla Twojego rodzaju działalności gospodarczej? I kto może skorzystać na tego rodzaju rozliczeniach z US?

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów pozwala ustalić, czy przedsiębiorstwo jest wyłączone z możliwości rozliczenia ryczałtem ewidencjonowanym. Czytamy w niej, że wyłączone jest:

  • prowadzenia aptek,
  • prowadzenie lombardów,
  • kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
  • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
  • świadczenie usług reklamowych, pośrednictwa finansowego, detektywistycznych i ochroniarskich oraz tych, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
  • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
  • wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Limity

Rozliczenie ryczałtem ewidencjonowanym nie jest ograniczone wysokością przychodu dla nowych firm, które nie skorzystały z karty podatkowej. Oznacza to, że nawet po przekroczeniu limitu obrotów (250 tys. Euro - indywidualnych lub łącznych przychodów wspólników) mogą w drugim roku prowadzenia działalności podatkowym także rozliczać się w ten sposób.

 

Wróć

Biegli S&S - Biuro usług księgowych i badania bilansów
Joanna Gadomska

ul. Grabiszyńska 163
53-437 Wrocław

<--