Blog

Cover Image

Na czym polega tzw. pełna księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości jest najbardziej skomplikowanym, ale przy tym najdokładniejszym systemem ewidencyjnym. Na niektórych prawo nakłada obowiązek jej posiadania, inni decydują się na nią z własnej woli, ponieważ ma ona wiele plusów.

Jednak należy zaznaczyć, iż prowadzenie pełnej księgowości nie jest najłatwiejszym zadaniem. Wymaga systematyczności i skrupulatności. W związku z tym najczęściej zleca się jej prowadzenie doświadczonej księgowej lub rzetelnemu biuru rachunkowemu. 

Charakterystyka pełnej księgowości

Pełna księgowość polega na prowadzeniu księgi rachunkowej, zwanej również księgą handlową. Składają się na nią:

  • dziennik – zawiera zapis operacji gospodarczych w porządku chronologicznym; należy pamiętać, aby kolejno numerować zapisy w dzienniku i dokonywać wpisów codziennie;
  • konta księgi głównej – wraz z otworzeniem księgi rachunkowej wprowadza się tutaj salda początkowe aktywów oraz pasywów, po czym regularnie zapisuje się wszystkie operacje wcześniej odnotowane w dzienniku;
  • konta ksiąg pomocniczych – prowadzi się je w celu uzupełnienia zapisów dokonanych w księdze głównej;
  • zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych;
  • wykaz składników aktywów i pasywów.

Część przedsiębiorstw chce posiadać księgę rachunkową, ponieważ dzięki niej uzyskuje wiele informacji o procesach finansowych zachodzących w firmie i na bieżąco może kontrolować wydatki oraz przychody. Pozwala to na wybór optymalnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Prowadzenie pełnej księgowości, oprócz księgi, obejmuje również sporządzanie inwentaryzacji majątku i zobowiązań. Pozwala to na ocenę kondycji przedsiębiorstwa.

Wróć

Biegli S&S - Biuro usług księgowych i badania bilansów
Joanna Gadomska

ul. Grabiszyńska 163
53-437 Wrocław

<--