Blog

Cover Image

Obowiązek składania deklaracji VAT. Kiedy i kogo dotyczy?

Deklaracja VAT jest dobrze znanym dokumentem wśród przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów oraz usług. Istnieje wiele różnego rodzaju deklaracji, które uzależniona są od częstotliwości opłacanego podatku.

Termin wybierany jest przez przedsiębiorcę w dokumencie, jakim jest formularz VAT-R.

Termin składania deklaracji

Deklaracje dotyczące podatku od towarów i usług zawierają niezbędne informacje odnośnie do dokonanych w danym okresie transakcji. Jeżeli przedsiębiorca podjął decyzję o miesięcznym rozliczeniu się, powinien składać deklarację VAT-7. Deklaracje VAT powinny być złożone do 25 dnia każdego miesiąca i dotyczą one poprzedniego okresu. W przypadku niewielkich podatników istnieje możliwość składania deklaracji w okresach kwartalnych. Wtedy deklaracje VAT należy złożyć również do 25 dnia miesiąca, który następuje po upłynięciu danego kwartału. Obowiązek złożenia dokumentacji spoczywa również na przedsiębiorcach, którzy w danym okresie nie dokonali zdarzeń związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT. W tym przypadku składa się zerową deklarację rozliczeniową.

W jakiej formie należy złożyć deklarację?

Przepisy prawa zmieniły się z dniem 1 stycznia 2018 roku. Od tego okres unie ma możliwości składania deklaracji w formie papierowej oraz przy pomocy listu poleconego. Obecnie deklaracje VAT można składać jedynie drogą elektroniczną. W związku z tymi czynnościami nie trzeba posiadać kwalifikowanych przepisów oraz profilu zaufanego. Deklaracja podpisywana jest przy pomocy kwoty przychodów za ubiegły rok. Jak widać, składanie deklaracji podatkowych wymaga stosowania się do wielu różnych przepisów.

Wróć

Biegli S&S - Biuro usług księgowych i badania bilansów
Joanna Gadomska

ul. Grabiszyńska 163
53-437 Wrocław

<--