Blog

Cover Image

Rola księgowości w prowadzeniu firmy

Księgowość w przedsiębiorstwie pozwala na odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie, które wynikają z rodzaju prowadzonej działalności.

Bardzo ważne jest również odpowiednie przetwarzanie, gromadzenie oraz przechowywanie danych. Ma ona również za zadanie prezentować zmiany dotyczące wielkości majątku i jego elementów.

Czym dokładnie jest księgowość?

Obecnie księgowość uznana jest za jedną z komórek organizacyjnych, która działa w ramach prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. Głównym jej zadaniem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wycena wartości pasywów i aktywów. Księgowość w firmie wymaga również przechowywania dowodów księgowych. Celem działania księgowości jest tworzenie liczbowych zbiorów, które pozwolą w podejmowaniu różnego rodzaju decyzji. W dzisiejszych czasach księgowość w firmie określana jest również jako sposób podwójnej klasyfikacji wartości, które służą do oceny wielkości kapitału oraz majątku i analizy strumieni dochody. Konieczny jest odpowiedni wybór specjalistów, którzy zajmą się prowadzeniem księgowości w przedsiębiorstwie.

Zakres działań księgowych w firmie

Głównym zadaniem księgowości jest udział w tworzeniu finansowych sprawozdań zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. Konieczne jest również regularne księgowanie oraz dekretowanie dokumentów, które dotyczą zachodzących w firmie zdarzeń gospodarczych. Księgowość w firmie to również ewidencja księgowa i sprawdzanie jej poprawności z kontami znajdującymi się w księdze głównej. W niektórych przedsiębiorstwach do zadań tej komórki organizacyjnej zalicza się również przygotowanie bankowych przelewów oraz księgowanie wyciągów.

Wróć

Biegli S&S - Biuro usług księgowych i badania bilansów
Joanna Gadomska

ul. Grabiszyńska 163
53-437 Wrocław

<--