Usługi płacowe

Biuro Biegli S&S zajmuje się również obsługą płacową firm. Dzięki naszej staranności gwarantujemy wysoką jakość usług oraz terminowość wszelkich rozliczeń i zeznań. Oferta w tym zakresie obejmuje:

  • Sporządzanie list płac dla pracowników oraz zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych.
  • Sporządzanie deklaracji o dochodach.
  • Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach.
  • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i raportów.
  • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych nowego zatrudnionego.
  • Sporządzanie, na koniec roku obrachunkowego, deklaracji PIT-11, PIT-40 oraz wykonywanie całorocznego obliczenia podatku od wynagrodzeń (PIT-4R).
  • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON.
  • Wyprowadzanie zaległości płacowych.

Świadczymy również profesjonalne usługi kadrowe.

Badanie sprawozdań finansowych

W sprawie badań sprawozdań finansowych prosimy o kontakt do Pana Jerzego Lachuta nr tel. +48 608 595 758

Biegli S&S - Biuro usług księgowych i badania bilansów
Joanna Gadomska

ul. Grabiszyńska 163
53-437 Wrocław